“ İpekten.com.tr ” kişisel bilgilerinizin gizliliğine ve kullanım şekline önem verir. Bu sayfada bulacağınız Gizlilik Politikası dokümanı, İpekten.com.tr´nin sizden üyelik amacı ile aldığı bilgileri ne şekilde kullanacağını net olarak açıklamaktadır. 

Gizlilik Politikası dokümanını dikkatlice okumanızı, kendi kişisel güvenliğiniz ve servislerimizden daha iyi

faydalanmanız açısından tavsiye ediyoruz. Bilgilerin kullanımı İpekten.com.tr, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

– İpekten.com.tr, elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır. 

– İpekten.com.tr, elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır. 

–İpekten.com.tr, kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar. 

–İpekten.com.tr, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır. 

–İpekten.com.tr, uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkânları sağlayacaktır.

– İpekten.com.tr, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır. 

– İpekten.com.tr, sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;

– Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.

– Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi. 

– İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda. 

– Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde. 

– İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından ( devlet, vergi, polis v.b. ) gerçekleştiriliyorsa. 

– Veriyi işlemeye İpekten.com.tr´nin kanunen yetkisi varsa.

İpekten.com.tr, müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir. Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda İpekten.com.tr tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:

– Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile. 

– Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.

– Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile. 

– Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile –          İpekten.com.tr´in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.

– Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile. İpekten.com.tr, çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, İpekten.com.tr tarafından sağlanan temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.

İpekten.com.tr, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla, –          İpekten.com.tr, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri almaktadır. –          İpekten.com.tr, müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir. –          İpekten.com.tr, müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini, kendi sistemlerinde saklamamakta, işlemler sırasında kredi kartı numarası, sadece ilgili bankanın POS sistemine gönderilerek, siparişin tahsilatı için kullanılmaktadır. –          İpekten.com.tr, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır. –          İpekten.com.tr´un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

İpekten.com.tr üyelik ve/veya e-ticaret işlemleriyle ilgili olarak kullanıcılardan aşağıdaki bilgileri toplayabilir: 

Üyelik için; 

– Ad 

– Soyad 

– E-Posta Adresi 

– Şifre 

– TC Kimlik No (isteğe bağlı) 

–  Adres 

– Telefon No 

– İletişim Tercihleri

 

İpekten.com.tr, kullanıcılarından topladığı bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması ve/veya bilgileri silmesi için gerekli imkanları tanımaktadır. Bilgilerin Değiştirilmesi: İpekten.com.tr´ye iletilen kişisel bilgilerin değiştirilmesi için, İpekten.com.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra, ´Üyelik Bilgilerim´ bölümünde mevcut kayıtlı kişisel bilgiler görüntülenebilir, dilenirse üzerlerinde değişiklik gerçekleştirilebilir. 

Bilgilerin Silinmesi Kullanıcılar, İpekten.com.tr´de kayıtlı kişisel bilgilerini tamamen silmek isterler ve/veya hesaplarını tamamen silmek isterlerse, info@İpekten.com.tr adresine yapacakları başvuruyla bu işlemi gerçekleştirebilirler. Bilgilerin Üçüncü Taraflara Aktarımı İpekten.com.tr, kanuni zorunluluklar dışında, topladığı kişisel bilgilerin üçüncü taraflara aktarımı konusunda aşağıdaki prensipleri uygular ( başka yönde bir uygulamanın, ayrıca ve açıkça belirtilmediği durumlarda ) E-ticaret işlemlerinde, ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgiler işlemi gerçekleştirecek olan finansal kurumla paylaşılabilir. Yukarıda belirtilen e-ticaret işlemleri dışında, İpekten.com.tr kullanıcılarından topladığı kişisel bilgileri ayrıca ve açıkça izin almadan üçüncü kurumlarla paylaşmaz.

Kampanyalar & Yenilikler

Kampanyalardan ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kaydolun.